close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

Impresum

Impresum

Impresum

OBO Bettermann GmbH & Co. KG zastupa osobno odgovorni partner: OBO Bettermann Beteiligungs-GmbH, registarski sud: Okruni sud Arnsberg, registracijski broj: HRB 4833.

Direktori s ovlastima zastupanja: Ulrich Bettermann, Andreas Bettermann, Markus Arens, dr. Jens Uwe Drowatzky, prof. dr. Robert Gröning

Hüingser Ring 52
D-58710 Menden

Telefon: 0049-2373-89-0
Telefaks: 0049-2373-89-238

E-mail: info@obo.hr
Internet: www.obo.hr

Registarski sud: Okruni sud Arnsberg
Registracijski broj: HRA 4854

PDV-ID br. prema lanku 27 a Zakona o porezu na promet: DE 811 792 270

Odgovorna osoba u smislu lanka 55 stavka 2 meudravnog ugovora o radiodifuziji: dr. Jens Uwe Drowatzky, OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, D-58710 Menden.

Za redakcijska pitanja obratite se na adresu: digital@obo.de

Autorsko pravo

Svi tekstovi, slike i druga djela objavljena na internetskoj stranici zatieni su autorskim pravima. Svako umnoavanje, distribucija, pohrana, prijenos, slanje i reprodukcija odn. prosljeivanje izriito je zabranjeno bez pismenog odobrenja tvrtke OBO Bettermann & Co. KG.

Rješavanje spora na mreži (OS)

Informacija o rješavanju spora na mreži: Europska komisija pruža platformu za rješavanje spora na mreži (OS). Ta platforma treba služiti kao mjesto prvog kontakta za vansudsko rješavanje spora. Platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ne sudjelujemo u postupku rješavanja spora ispred arbitražnog odbora.


Autorsko pravo
Svi tekstovi, slike i druga djela objavljena na internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravima. Svako umnožavanje, distribucija, pohrana, prijenos, slanje i reprodukcija odn. prosljeđivanje izričito je zabranjeno bez pismenog odobrenja tvrtke OBO BETTERMANN Holding & Co. KG.
Rješavanje spora na mreži (OS)

Informacija o rješavanju spora na mreži: Europska komisija pruža platformu za rješavanje spora na mreži (OS). Ta platforma treba služiti kao mjesto prvog kontakta za vansudsko rješavanje spora. Platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ne sudjelujemo u postupku rješavanja spora ispred arbitražnog odbora.