close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

BET centar za istraživanje

Upravljanje čistom snagom.

  • Gallery

U BET testnom centru kvalificirani stručnjaci ispituju, sukladno standardnima komponente za zaštitu od udara munje i prenapona, elektroniku u nosače kabela. Osim toga se ovdje izvode i znanstvena ispraživanja o utjecaju munje na okoliš.

U BET centaru nalazi se generator za ispitivanje struje munje do 200 kA i hibridni generator za ispitivanje udarnog napona do 20 kV. Oba dva generatora izrađena su u suradnji s prof. dr. inž. Janom Meppelinkom s više strukovne škole u Soestu.

Glavni cilj generatora je ispitivanje proizvoda iz TBS programa, sustavi za zaštitu od prenapona i udara munje. Pritom se provode ispitivanja novih proizvoda, modifikacije na postojećim OBO proizvodima i usporedni testovi s proizvodima konkurencije, a tu se ubrajaju sustavi za zaštitu od udara munje, odvodnici prenapona i struje munje. Ispitivanja elemenata sustava zaštite od udara munje provode se sukladno normi HRN EN 50164-1, za iskrišta sukladno normi HRN EN 50164-3.

Na hibridnom generatoru ispituju se uređaji za zaštitu vodiča za prijenosa podataka kao i sve vrste sustava nosača kabela do dužine od osam metara. Također se mogu provoditi ispitivanja za električnu provodljivost sukladno normi HRN EN 61537.


Povijest BET centra za istraživanje

1994. – 1995. godine Projektiranje i konstrukcija generatora struje munje pod nadzorom prof. dr. inž. Meppelinka

Prosinac 1995. godine Utemeljenje i otvorenje centra "BET – Blitzschutz- und EMV Technologiezentrum GmbH" kao neovisne tvrtke kćeri grupacije "OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG" na adresi Fischkuhle 39.

Zadaci BET centra:

  • ispitivanje elemenata za zaštitu od udara munje i prenapona u skladu s normama
  • znanstveno ispitivanje utjecaja udara munje u suradnji s višom školom u Soestu
  • organizacija stručnih seminara na temu zaštite od udara munje i prenapona.
  • objavljivanje i predstavljanje rezultata istraživanja na stručnim nacionalnim konferencijama poput VDE ABB u Neu Ulmu i međunarodnim konferencijama ICLP kao i u stručnim časopisima
  • Sudjelovanje u nacionalnim i internacionalnim dodjeli greminija za normiranje poput DKE, CENELEC i IEC.


Raspon klijenata: Tvrtka BET GmbH izvodi istraživanja za više od 50 klijenata iz svih dijelova svijeta.

1998. godine Proširenje opsega istraživanja: od sada se izvode ispitivanja okoliša poput testa sa slanom maglom i testa u sumpornoj atmosferi, u pogon se pušta automatski generator za ispitivanje zaštite od prenapona za kabele za prijenos podataka.

2008. Zbog povećane potrebe za ispitivanjima, naročito u TBS razvojnom odeljenju, BET GmbH se zatvara, a ispitna laboratorija se integriše u OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG. Početak preuređenja laboratorija uključujući proširenje, restrukturiranje i selidbu OBO pogon u Huingsenu. Preuređenje zahtijeva visoke mjere zaštite objekta zbog smetnji koje proizlaze od generatora.

2009. Promena naziva centra BET u Centar za istraživanje gromobranske zaštite, elektrotehnike i sistema nosača. Sada se dnevno osim 300 impulsa munje mogu provesti i mehanička ispitivanja na sustavima nosača kabela.