close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

BET centar za istraživanje

KTS ispitivanja

  • Gallery

Da bi se osigurala pravilna nosivost nosača kabela, norma HRN EN 61537 propisuje ispitivanja za sigurno radno opterećenje (SRO). KTS ispitni centar vlastita je konstrukcija tvrtke OBO Bettermann koju smo usavršavali tijekom godina, te je danas prilagođena novim zahtjevima i uvjetima.

Instalacija za ispitivanje kabelskih polica

Nosači kabela montiraju se sukladno normi HRN EN 61537 te se preko hidrauličnog cilindra izlažu pritisku tereta. Nastale deformacije automatski se detektiraju i dokumentiraju. Ako je kabelska polica održala nastalo opterećenje, onda se opterećenje za osiguranje od otkazivanja povisuje za faktor 1,7. Deformacije nastale opterećenjem se i dalje dokumentiraju. Ovisno o razmaku potpornja ispitivanje se mora provesti na tri ispitne instalacije kako bi se isključile moguće nelinearnosti ili odstupanja.

Pomoću KTS ispitnog centra moguća su ispitivanja do 7 t. Maksimalni razmak potpornja pritom iznosi:

  • do 7 m kao instalacija s dva polja nosača
  • do 10 m kao instalacija s jednim poljem s konzolom
  • do 15 m s jednopoljnim nosačem bez ruke.

Sljedeća ispitivanja mogu se provoditi u KTS ispitnom centru sukladno HRN EN 61537:

  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja horizontalno i vertiklano montiranih nosača kabela s više potpornja
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja horizontalno i vertiklano montiranih nosača kabela s jednim potpornjem
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja (SRO) na konzolama
  • Ispitivanja sigurnog radnog opterećenja (SWL) na profilima