close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

BET centar za istraživanje

Električna ispitivanja

Ispitivanje izolacije

Uređaji za zaštitu od prenapona ispituju se prema HRN EN 61643-11, električno izolirani elektroinstalacijski sustavi prema HRN EN 50085-1, a razvodne kutije prema HRN EN 60670-1. Čvrstoća izolacije ispituje se prema najvišem radnom naponu uređaja za zaštitu od prenapona, te mjernom naponu u elektroinstalacijskih elemenata i razvodnih kutija. Kod ispitivanja izolacije uređaja za zaštitu od prenapona naponom prema slici 5, elektroinstalacijskih kanala s dvostrukom vrijednošću mjernog napona od + 1000 V odnosno na razvodnim kutijama pomoću ispitnog napona prema slici 5 smije doći do preskoka.

Ispitivanje provodljivosti

Električno provodljivi kabelski nosači ispituju se prema HRN EN 61537, a električno provodljivi elektroinstalacijski kanali prema HRN EN 50085. Kod toga se provodljivost spojnih mjesta ispituje izmjeničnom strujom od 25 A. Po dužini nosača kabela prividni otpor (izmjereni napon/izmjenična struja) ne smije prekoračiti 5 mΩ/m. Preko spojeva prividni otpor ne smije prekoračiti 50 mΩ.

EMC ispitivanje:


EMC ispitivanja na vodičima s udarnim naponima 1,2/50 i 10/1000 kao i udarnim strujanjima 8/20 i 10/1000 pomoću hibridnog generatora. Hibridni generator je automatsko ispitno mjesto gdje se uređaji za zaštitu vodiča za prijenosa podataka ispituju prema HRN EN 61643-21. Ispitivanja mehanizma vezanja: preko antene provodi se udarna struja
koja stvara polje smetanja. U tom se polju mjeri vezanje napona smetnji u kabel s obzirom na različite vrste polaganja. Kod toga se ispituje zaštita nosača kabela i elektroinstalacijskih kanala.