close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

Kontakt

Kontaktni obrazac

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B.
42202 Trnovec Bartolovečki
Tel.: +385 (0)42 215 780
Fax: +385 (0)42 215 797
E-mail: info@obo.hr
OIB: 13837420679
MB: 1950908
Trgovački sud Varaždin: MBS 070070524
Uprava: dipl. ing. el. Siniša Novak
Temeljni kapital: 6.228.100 kn, uplaćen u cijelosti.
Brojevi žiro-računa:
Raifeisenbank Austria d.d.: 2484008-1103065384 IBAN: HR8924840081103065384
Sberbank d.d. : 2503007-110010335 IBAN: HR1425030071100100335
Oslovljavanje
Poštanski broj / Mjesto
Želite li primiti kopiju ove poruke e-pošte?